O projektu

O NÁS

Projekt „Pomoc v karanténě“ funguje jako platforma pro vzájemné a bezpečné sdílení pomoci. Spojujeme lidi, kteří mohou pomáhat, s těmi, kteří pomoc potřebují.

DŮLEŽITÉ

Velice si vážíme nabízené a poskytované pomoci, projevené ochoty, lidskosti a zájmu. V zájmu zachování zdraví každého z nás i zdraví našich rodin, vás tímto žádáme o přísné dodržování všech vládních, bezpečnostních a hygienických nařízení při jakékoliv formě pomoci.

Žádáme všechny uživatele:

Pokud nemůžete dodržet uvedená pravidla,nabízenou pomoc v daný okamžik raději přenechte jinému dobrovolníkovi, který je adekvátně připraven na situaci.

Upozornění:

Provozovatel se zavazuje pouze k poskytnutí platformy „Pomoc v karanténě“ jako co nejjednoduššího způsobu výměny údajů pro potřebné osoby a dobrovolníky. Pomoc mezi stranami je poskytována dobrovolně, bez nároku na odměnu a řídí se ustanovením § 2055 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Provozovatel nijak neprověřuje potřebné osoby ani dobrovolníky. Provozovatel neodpovídá za řádné plnění ani za případné způsobené škody.

DŮLEŽITÉ ODKAZY: